مش سیم برنجی/مسی

  • مش سیم برنجی/مسی

    مش سیم برنجی/مسی

    ضخامت مش/اینچ (میلی متر) دیافراگم (میلی متر) 2×2 1.610 11.09 4×4 0.910 5.44 6×6 0.710 3.52 8×8 0.500 2.68 10×10 0.500 10.4 × 10 0.500 12.01×1. 1.29 18 × 18 0.250 1.16 20 × 20 0.250 1.02 30 × 30 0.210 0.64 40 × 40 0.190 0.45 50 × 50 0.150 0.36 60 60 60 60 0.27 70 0.130 0.23 80 × 80 0.120 0.2 90 × 90 × 90 0.110 1000 0.15 110×110 0.090 0.1...