سرپوش برای پست

  • درپوش های گرد و مربعی برای پست فلزی

    درپوش های گرد و مربعی برای پست فلزی

    Plastic Plastic Φ32mm,Φ34mm Φ38mm Φ38mm,Φ40mm Φ48mm,Φ60mm, Plastic Aluminum Φ32mm,Φ34mm Φ34mm Φ38mm,Φ40mm Φ48mm,Φ60mm, Plastic Galvanized 40x40mm,40x60mm, 71x71mm 60x60mm,80x80mm 91x91mm 101x101mm Plastic Copper plated 40x40mm,40x60mm, 71x71mm 60x60mm,80x80mm 91x91mm پوشش پودری 101x101mm Φ48mm Φ60mm 71x71mm 91x91mm 101x101mm Φ38mm فولاد ضد زنگ 71x71mm 91x91mm 101x101mm