گیره سیم مش و پانل حصار

  • گیره سیم مش و پانل حصار

    گیره سیم مش و پانل حصار

    Middle metal clamp End plastic clamp 60x40mm,60c60mm Φ38mm,Φ48mm 80x80mm Φ60mm Corner metal clamp Plastic clamp 60x40mm,60c60mm Φ48mm 80x80mm End metal clamp Fixator 60x40mm,60c60mm 40x40mm,40x60mm 80x80mm 60x60mm Middle metal clamp Spider clamp 60x40mm 40×40,40×60, گیره فلزی گوشه 60x60mm گیره فلزی 60x40mm 40×40,40×60,60x60mm گیره پلاستیکی میانی گیره فلزی 60x40mm,60x60mm 40x60mm گیره پلاستیکی وسط C...