حصار پانل یورو

 • حصار پانل یورو

  حصار پانل یورو

  دهانه: 250×50 میلی متر

  ارتفاع: 500-1750 میلی متر

  طول: 2000 میلی متر یا به عنوان نیاز شما.

  گیج: 8/6/4 میلی متر

  بسته بندی: توسط پالت یا به عنوان درخواست.