مش باغ

 • مش باغ

  مش باغ

  مش:90×150

  ارتفاع: 40 سانتی متر، 65 سانتی متر، 90 سانتی متر، 120 سانتی متر

  طول: 10 متر، 25 متر یا به عنوان نیاز شما.

  بسته بندی: هر رول با برچسب رنگ به عنوان نیاز شما.

  سپس رول ها یا بسته های شل یا بسته بندی توسط پالت یا کارتن.