قلاب ها

  • قلاب های آویزان

    قلاب های آویزان

    ما سبک های مختلفی از قلاب ها را تولید می کنیم و می توانیم نیاز مشتری را برای ایجاد طراحی جدید دنبال کنیم.

    قلاب های تولید شده توسط لوله گالوانیزه، قطر می تواند 12 میلی متر، 18 میلی متر، 20 میلی متر، 25 میلی متر باشد.