حصار پنل امنیتی

 • حصار امنیتی

  حصار امنیتی

  حصار امنیتی پنل امنیتی

  سطح: پوشش پودری

  دهانه: 76.2mm×12.7mm

  ارتفاع: 1200mm-4000mm

  طول: 2200 میلی متر، 2500 میلی متر یا به عنوان نیاز شما.

  بسته بندی: با پالت چوبی یا به درخواست.