گوشه های قفسه

 • گوشه های قفسه

  گوشه های قفسه

  براکت برای تخته چوبی، در خانه ابزار برای صرفه جویی در فضا و مرتب کردن آن استفاده می شود.

  ما دو نوع براکت قفسه، سنگین و سبک می سازیم.

  تفاوت آنها ضخامت مواد و تحمل بار است

  سطح را می توان گالوانیزه یا پوشش پودری با رنگ های مختلف.