سیم کویل فنری

  • سیم کویل فنری

    سیم کویل فنری

    سیم کویل فنری به طور گسترده ای در ساخت و ساز به عنوان سیم اتصال یا سیم کشی، سیم نرده، صحافی در باغ و حیاط استفاده می شود.