لنگر میله مربعی

  • لنگر قطب گالوانیزه گرم

    لنگر قطب گالوانیزه گرم

    لنگر قطب گالوانیزه گرم لنگر قطب مربع / لنگر زمین برای پوسته پست / قطب.جنس: فولاد آهن.سطح: گالوانیزه گرم، پوشش روی حدود 40 میکرومتر.برای پست چوبی مربع استفاده می شود، چوب مته ارت در خاک است، تیر چوبی را در سوراخ سوقره قرار داده و با پیچ ثابت کنید.لنگر میله فولادی با روکش روی سنگین است، قوی تر از چوب پست چوبی به طور مستقیم به خاک است.لنگر میله ای با سنبله تیز، بدون نیاز به حفر سوراخ، از چکش برای راندن به زمین استفاده کنید.پست مربع ...